Personuppgiftsbehandling

För oss i Triangelkyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är noga med säkerheten och använder därför dina personuppgifter med respekt och hänsyn.  Vi är öppna med hur vi hanterar uppgifterna. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Inom Eu har det nyligen beslutats om en ny lag som började gälla den 25 maj 2018. Det är en lag om hantering av personuppgifter. En personuppgift är till exempel ditt namn, ditt foto, din mejladress.

Dessa uppgifter får inte lämnas vidare och du har rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas hos den som hanterar dem.

Om känsliga personuppgifter behandlas måste de tas om hand ännu mer noggrant (helst inte alls). Exempel på känsliga personuppgifter är: hälsouppgifter, facklig anslutning, religiös övertygelse, sexuell läggning, etnicitet.

Alla som behandlar personuppgifter måste veta varför, syftet ska vara tydligt och man måste ha en laglig grund för hanteringen av personuppgifter.

Triangelkyrkan är ansluten till samfundet Equmeniakyrkan. Personuppgifter får hanteras av Equmeniakyrkan och i församlingen men inte lämnas ut till någon annan part utan att medlemmen eller personer vi har regelbunden kontakt med informeras. Triangelkyrkan har ett medlemsregister över alla sina medlemmar, och en meljlista till alla som prenumererar på veckobrevet.

Har du frågor om vår information, eller vill du att vi rättar eller ändrar någon uppgift om dig så får du gärna höra av dig till vår ordförande Karin Halldorf eller prata med någon av oss när vi ses.