Vår Verksamhet

Vi har flera olika samlingar du är välkommen till eller kan engagera dig i!

Gudstjänster
Våra gudstjänster har vi på söndagar klockan 11.00, nästan alla söndagar om året. Vår pastor Pehr Hellberg predikar oftast, vi är flera som hjälps åt att leda eller medverka i gudstjänsten. Det blir musik och ibland nattvard.

Söndagsskola för barn
Under tiden vi har gudstjänst har vi en egen samling för barnen. Ibland blir det pyssel, andra gånger kanske vi skapar en film eller så får alla lyssna på en berättelse som vi pratar om efteråt. Det är lite olika vad vi gör, men det är alltid roligt att träffas!

Körer
Vi tycker om musik och har ibland kördagar som du gärna får anmäla dig till. Håll utskick på hemsidan för aktuella datum.

Onsdagssamling
Varje onsdag klockan 14.00 är alla som har möjlighet att ses på dagtid välkomna. Då har vi en samling för dig som är nyfiken, vill prata om viktiga ämnen och som tycker om att fika.

Onsdagsmässa
På onsdagskvällar klockan 18.00 är det mässa i kyrkan, vi delar glädje och bekymmer med Gud och varandra och vi delar även nattvard.

Korv & musik
I kyrkan har vi ett eget husband, de heter Enskede snickeri och spelar två till fyra gånger per termin i kyrkans bakficka. Oftast en lördag kl 19.00 i slutet av månaden. Som bonus bjuder bandet dessutom ofta med sig en gästartist. Den samlingen kallar vi Korv & musik för att vi i all enkelhet säljer korv med bröd, lyssnar till god musik och så brukar kvällens konferencier Richard sätta ihop ett klurigt musikquizz att försöka lösa under kvällens gång.