Är det Sommarandakt kl. 11.00 idag?


Är det Sommarandakt kl. 11.00 idag?

Mellan den 2 juli och den 13 augusti kommer vi hålla enklare Sommarandakter på söndagarna kl. 11.00, i Cafét. Dock inte alla söndagar. I skrivande stund håller vi på att besluta vilka söndagar det blir. Men innan midsommar kommer en uppdatering här.

Sommarandakterna håller vi i Cafét, ingång på höger sida om kyrkan.

Den 20 augusti börjar Gudstjänsterna igen.

/Vi i Triangelkyrkan!